Truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng mã QR Code – Nông nghiệp thông minh

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng mã QR Code – Nông nghiệp thông minh

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng mã QR Code – Nông nghiệp thông minh Trước tình hình thực phẩm “bẩn” vẫn và đang tràn ngập trên thị trường và dối lừa người tiêu dùng mỗi ngày, là nguồn gốc gây ra những mầm mống bệnh tật rất có hại cho sức khỏe người dùng. […]

Phần mềm quản lý nông trại NextFarm tích hợp truy xuất nguồn gốc – Công nghệ Block chain

Phần mềm quản lý nông trại NextFarm tích hợp truy xuất nguồn gốc – Công nghệ Block chain

Phần mềm quản lý nông trại NextFarm tích hợp truy xuất nguồn gốc – Công nghệ Block chain Phần mềm quản lý Nông Nghiệp thông minh Next Farm được phát triển bởi HOSCO do nhu cầu quản lý hệ thống nông trang trang trại. HOSCO là đơn vị vinh danh 3 lần liên tiếp giải Sao Khuê cho […]