Truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng mã QR Code – Nông nghiệp thông minh

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng mã QR Code – Nông nghiệp thông minh

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng mã QR Code – Nông nghiệp thông minh Thực phẩm “bẩn” vẫn và đang tràn ngập trên thị trường và dối lừa người tiêu dùng mỗi ngày. Là nguồn gốc gây ra những mầm mống bệnh tật rất có hại cho sức khỏe người dùng. Trước thực trạng […]

Phần mềm quản lý nông trại NextFarm tích hợp truy xuất nguồn gốc – Công nghệ Blockchain

Phần mềm quản lý nông trại NextFarm tích hợp truy xuất nguồn gốc – Công nghệ Blockchain

Phần mềm quản lý nông trại NextFarm tích hợp truy xuất nguồn gốc – Công nghệ Blockchain Phần mềm quản lý Nông Nghiệp thông minh Next Farm được phát triển bởi NextVision (tên cũ là HOSCO) do nhu cầu quản lý hệ thống nông trang trang trại của người dân ngày càng cao . HOSCO là […]