Phần mềm DMS PosX DMS

Phần mềm DMS PosX DMS

Phần mềm DMS Phần mềm DMS là phần mềm Quản trị các kênh phân phối. Từ Doanh nghiệp đến Khách hàng thông qua hệ thống kênh trung gian là Nhà Phân phối (NPP) Phần mềm PosX DMS có những chức năng gì? PosX DMS giúp doanh nghiệp Quản lý cả 3 kênh: “Doanh nghiệp – […]

Quản lý nhân viên bằng phần mềm bán hàng

Quản lý nhân viên bằng phần mềm bán hàng

Quản lý nhân viên bằng phần mềm bán hàng Quản lý nhân viên luôn là mối bận tâm lớn của các nhà quản lý. Nếu quản lý không hiệu quả cũng như không may. Tuyển những nhân viên không trung thực, lười biếng, tham lam thì thiệt hại đến cửa hàng. Không chỉ là hàng […]