Phần mềm quản lý Hệ thống Phân phối

Phần mềm quản lý Hệ thống Phân phối

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI PosX DMS là phần mềm Quản trị các kênh phân phối từ doanh nghiệp đến khách hàng thông qua hệ thống kênh trung gian là nhà phân phối (NPP). Phần mềm quản lý hệ thống phân phối PosX DMS có những chức năng gì? Phần mềm quản lý […]

Phần mềm quản lý bán hàng HOSCO

Phần mềm quản lý bán hàng HOSCO

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG HOSCO Phần mềm quản lý bán hàng PosX là phần mềm Hosco version 2021. PosX áp dụng công nghệ xử lý đa nền tảng và Cloud Computing (Điện toán đám mây). Có đầy đủ nghiệp vụ cả Bán hàng, Kế toán bán hàng, Kho hàng, Nhân sự và Chăm sóc […]