Giải pháp nhận diện khách hàng bằng khuôn mặt – Nextface

Giải pháp nhận diện khách hàng bằng khuôn mặt – Nextface

CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA NEXTFACE- Giải pháp nhận diện khách hàng bằng khuôn mặt Tích hợp với NextCRM – Xác thực nhận diện khuôn mặt tốc độ cao – Dung lượng bộ nhớ nhận diện khuôn mặt lớn – Không giới hạn vị trí lắp đặt – Tính năng bảo mật cao – […]

Phần mềm chăm sóc khách hàng NextCRM

Phần mềm chăm sóc khách hàng NextCRM

PHẦN MỀM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NEXTCRM là hệ thống phần mềm chăm sóc khách hàng cho các doanh nghiệp, cho các đơn vị kinh doanh nghiệp vụ, cần nặng về khâu chăm sóc khách hàng, các công việc, tiến trình làm việc với khách. NextCRM được biết đến là công ty phần mềm uy […]